Ja, det är den om vi pratar om funktionen och orsaken är mycket enkel. Den moderna människan eldar så pass sällan. Många braskaminer eldas bara någon gång i veckan. Med ett stålmaterial som leder ut röken sker upphettningen av materialet väldigt fort – och skapar snabbt rätt driftsförhållande.

En murad skorsten är en väsentligt trögare konstruktion, där både tegel och murbruk ska hettas upp för att skapa förutsättning för en bra funktion. Detta kan i vissa fall ta något dygn att uppnå. Man bör tänka på att då huset med den murade skorsteen byggdes så eldade man året runt, i kakelugnar och i vedspisen i köket. Detta häll skorstenen varm och i bättre funktion än idag när vi eldar mindre.

Det är inte ovanligt att flera ton material ska hettas upp innan det drar tillräckligt bra för en miljöriktig förbränning. Detta är också anledningen till att det är vettigt med ett böjligt insatsrör i en murad rökkanal (förutom att kanalen blir tät/tätare).

Är en modern metallskorsten bättre än en gammal metallskorsten?

Ja, inte minst beroende på att det syrafasta/rostfria stålet klarar dels högre temperaturbealstning innan det förstörs. Äldre stålskorstenar var oftast utförda av Corténstål eller s.k. ”bondstål” – båda dessa stålmaterial förstörs vid väsentligt lägre temperaturer än Syrafast/rostfritt stål. En modern metallskorsten motstår syrangrepp som kan bildas vid eldning. Den är betydligt lättare, vilket är bra både för den kamin den ska placeras på och för den som skall montera.

Är en metallskorsten farligare än en murad gammaldags skorsten?

Ja, det kan den vara eftersom den har mindre omslutningsväggar än vad en murad konstruktion har. Den kan, vid felaktig användning, bli mycket varmare på utsidan än en murad skorsten. Det är sällan en murad skorsten, som är tät och korrekt murad, orsakar en brand i exempelvis ett bjälklag. Däremot kan en metallskorsten vid ex. långvarig eldning med för höga temperaturer vara en rejäl brandfara. Det är också ett skäl till att verkligen köpa metallskorstenar som har så hög säkerhet som möjligt inbyggt i konstruktionen (godstjocklek, isoleringskvalitet och inte minst – säkerhetsavstånd till brännbart material och att höja brandsäkerheten redan vid installationen).