Installation av en eldstad eller skorsten anses vara en väsentlig förändring av huset och därför krävs bygganmälan vid ändring av eldstad eller skorsten. Vilket betyder att även om det finns den befintlig kamin så behöver man göra en bygganmälan. det kan skilja sig från kommun till kommun. Så kolla upp detta med byggnadskontoret i din kommun.

Exempel på installationer av kaminer som kräver bygganmälan

  • Nyinstallation av kamin
  • Nyinstallation av kamin och skorsten
  • Nyinstallation av värmepanna och skorsten
  • Installation av insats i befintlig öppenspis.
  • Byte av kamin

Bygglov kan krävas ex. vid skorstensmontage på utsidan av huset, eller där skorstenen utgör en nämnvärd förändring av husets utseende.

För att få veta exakt vad som gäller i din kommun kontakta din närmaste skorstenshantverkare eller byggnadskontoret i din kommun.