Vill du bli Skorstenshantverkare?

Det finns en rad starka skäl att bli medlem i Skorstenshantverkarna:

 • fortlöpande utbildning/uppdatering på material och regelverk
 • tillgång till rationella hjälpmedel
 • tillgång till marknadsföringsmaterial
 • tillgång till unikt inköpsavtal med Nordiska Skorstensprodukter AB
 • utbildning i skorstensteknik och marknadsföring
 • flera medlemsträffar per år med utbildning och utbyte av erfarenheter

Vad krävs för att bli medlem?

 • dokumenterad yrkeserfarenhet
 • bra referenser och renomé
 • genomfört SSHF’s grundkurs
 • inga betalningsanmärkningar
 • företagsförsäkring och giltigt F-skattebevis

Vill du veta mer ska du kontakta oss på 0521-677 15. Ring nu!