Svaret på den frågan är ja, absolut. Detta eftersom man annars sätter in en ny eldstad på en gammal skorsten. Förr eller senare behöver rökkanalen åtgärdas. Den största vinsten är ändå större säkerhet och mer trygghet genom att man vet att kanalen är tät och säker. Dessutom får man bättre drag i skorsten. Det är också enklare att täta en kanal i samband med installationen av en ny eldstad än att göra det efteråt.

Vårt råd är att alltid se över skorstenen i samband med att man installerar en ny kamin. Viktigt också att komma ihåg att man alltid måste göra en bygganmälan om man byter ut eller installerar en ny eldstad i sin skorsten. Detta gäller även om man installerar en ny kamin på exakt samma plats som den gamla.