Vad kostar bygganmälan?

Varierar beroende på var i landet man bor. Kontrollera detta på ett tidigt stadium. Priset finns oftast på kommunens hemsida under fliken för byggnadsnämnden. Alternativt ringer du till kommunens byggnadsnämnd och frågar. Din varmahembutik kan också känna till de lokala priserna för bygganmälan/bygglov.

Gör din ansökan om bygganmälan i god tid. Kommunerna har i det festa fall minst 3 veckors handläggningstid. Ni måste ha fått er bygganmälan godkänd och klar innan ni kan sätta igång med att installera er kamin.

Varför behövs bygganmälan?

All byggnation i Sverige ska ske kontrollerat, med hänsyn bland annat till kommande generationer och miljö. Detta gäller även vid installation av braskamin. Plan & Bygglagen reglerar byggandet i landet genom ett regelverk som måste följas. Ett av kraven för byggnation är bygglov, rivningslov eller bygganmälan. Detta instrument ger kommunerna inblick i allt byggande och förebygger att det inte byggs hur som helst. Byggandet är enkelt uttryck ”kontrollerat” av samhället. SBN – i dagligt tal kallad Byggnormen – ger direktiv för hur man kan bygga och vad som ska uppfyllas enligt regelverket.

Vad händer om man inte gör bygganmälan/bygglovsansökan?

Kommunen kommer att skicka ett vitesföreläggande där vitet (boten) bestäms av respektive kommun. Varje kommun har ett självbestämmande om ex. viten, vilket gör att vitet varierar över landet.

Detta gäller både om man inte gör bygganmälan, gör den efter att installationen är klar eller påbörjar installationen innan startbesked kommit från kommunen. Det är också viktigt att inte börja elda innan slutbeskedet kommit från kommunen.

Kan man få nej på sin bygganmälan?

Frågan är trubbigt ställd. Orsaken till nekad bygganmälan beror ofta på att anmälan är felaktigt formulerad eller bristfällig och måste kompletteras, alternativt att du vill installera produkter som inte är godkända för den svenska marknaden, eller äldre eldstäder som inte längre har giltiga certifikat och inte längre exempelvis uppfyller miljökraven. Generell försiktighet/restriktion kan finnas i kommunala områden där man har dokumenterade problem med ex. för hög halt partiklar, eller vedeldare som ”smutsar ned” närmiljön så att det skapats problem för andra. Fråga kommunen till råds om det finns områden med särskilda reservationer eller restriktioner i samband med bygganmälan.

Vem är skyldig att göra bygganmälan/bygglovsansökan?

Fastighetsägaren, som också är byggherren är ansvarig enligt lag att göra anmälan. Byggherren är också skyldig att betala kommunen för bygganmälan enligt den taxa som tillämpas. Betalningsansvaret för bygganmälan kan aldrig skjutas över till exempelvis en entreprenör som installerar en kamin/skorsten eller liknande.