Hur ofta behöver man sota?

I normalfallet sotas en braskamin som eldas för värme av det rum den befinner sig i (dvs mer än bara en mysvärmekälla) 1 gång varje år. En ren reservvärmekälla som används någon gång om året sotas vart 4:e år. Det är sotaren som avgör intervallet. Fristerna fastställs av Riksdagen. Vid sotning tas sotet bort (sot är en restprodukt vid förbränning i rökgaserna) ur eldstaden och anslutningsrör samt rökkanal. Däremot är det användarens ansvar att ta bort askan (askan är en restprodukt från veden) ur kaminen (helst innan sotaren kommer). 

Får jag sota själv?

Ja, du får sota själv hur ofta du vill, och det är dessutom bra för eldstaden, skorstenen och förbränningen – men sotaren ska sota eldstaden på den lagstadgade sotningsfristen ändå.

Det finns undantag – Självsotning förekommer idag, men för att bli självsotare krävs som regel att man gått en endags kurs hos kommunen. Om du vill börja sota själv ska du kontakta Skorstensfejarmästaren på din ort eller räddningstjänsten för att få vidare instruktioner vad som gäller och vad utbildningen kostar.

Den framtida kontakt du då i fortsättningen har med din ”gamla” sotare är när Brandskyddskontrollern ska utföras (den kommer man som fastighetsägare inte ifrån).

Får jag välja vilken sotare jag själv vill?

Ja, idag finns den möjligheten. Kontrollera med din kommun vad som gäller.

Vem bestämmer taxan för sotning?

Riksdagen, kommunala variationer förekommer när det gäller vissa fasta avgifter för ex. inställning till huset, kostnad för ev dammsugning. De kommunala avvikelserna bestäms av Räddningstjänstförbundet. I glest befolkad bygd är alltid den s.k. inställelseavgiften högre än i tätbefolkad bygd. Detta är ett rättvisesystem som tillämpats väldigt länge inom sotningen – vilket innebär att sotning kostar exakt lika mycket för kommunens invånare, oavsett var i kommunen man bor.