Vi utför mur- och putsarbeten såsom; skorstensrenoveringar, 
eldstäder, kakelarbeten m.m.

Byggnadsvård är något som är 
centralt i vår verksamhet. 
-T.ex. att återställa en gammal 
mur/eldstad till brukbart skick.
 
Österbol 30
ALMUNGE 740 10
Sverige
Telefon: 070 - 575 54 48
E-postadress: 5617karlsson@telia.com
URL: http://www.faringemurokakel.se/