Garantier utöver det vanliga.

När du anlitar oss i Skorstenshantverkarna får du en rad olika garantier –som går långt utanför de standardiserade garantier/reklamationsmöjligheter som är minimikrav hos Konsumentverket. Vi kan montera och leverera skorstenssystem av metall och böjliga insatsrör i syrafast rostfritt stål med upp till 30 års materialgaranti – utöver detta finns det ett marknadsunikt påbyggnadsskydd på dessa produkter som kallas NSP TRYGGHETSPAKET – som skyddar din fastighet i 10 år för följskador som ett fabrikationsfel kan ge.

NSP TRYGGHETSPAKET ger:

  • Demontering av den felaktiga produkten
  • Ny ersättningsprodukt
  • Montering av ny produkt
  • Försäkringsskydd för följdskador i fastigheten, upp till 10 miljoner per objekt

Utöver detta har vi som organisation ett utökat entreprenadansvar för våra medlemmar emot dig som kund om din Skorstenshantverkare går i konkurs eller lägger ned sin verksamhet – och om det därefter skulle inträffar en händelse som har med hans installationsarbete att göra och som är en reklamation enligt gällande konsumenttjänstlag och enligt gällande entreprenadansvar – så ersätt detta av Länsförsäkringar i Älvsborg.

Därför ska du alltid säkerställa att du anlita ett företag som är anslutet till Sveriges Skorstenshantverkares Förening.

Din Skorstenshantverkare tar givetvis fullt ansvar för att arbetet uppfyller gällande regler. Din betalda faktura med specificerad material är ditt bevis för att garantierna skall gälla. Alla garanti- åttagandetider räknas ifrån godkänd installations besiktning som utförs av sakkunnig besiktningsman som kontrolleras att arbetet utförs i enlighet med installationsanvisningar och boverkets krav.

OBS. Slutbesiktning skall dels vara godkänd och ske i samband med entreprenadens avslutande och vid eventuellt garantiåtgärder så kvarstår objektets resterande garanti-, åttagandetid.

NSP TRYGGHETSPAKET samt utökad ansvarförsäkring för avvecklade medlemmarna är återförsäkrat hos Länsförsäkringar i Älvsborgs län.