Garantier långt utöver det vanliga!

När du anlitar en medlem i Skorstenshantverkarna får du en rad olika garantier – som går långt utöver de generella rättigheter du har som kund enligt Konsumentverket – detta ger extra trygghet.

Försäkringsskydd för felaktig produkts åsamkande av följdskador i fastigheten – upp till 10 miljoner SEK/entreprenadobjekt.

Unika materialgarantier:

Skorstenshantverkarna monterar och levererar skorstenssystem och böjbara syrafasta rostfria insatsrör med upp till 30 års materialgaranti. Detta är trygghet i form av en leverantör bakom ryggen med mer än ett halvt sekels tillverkningserfarenhet - som kan leva upp till sitt garantiansvar. Kopplat till garantin på material finns en helt unik tilläggsförsäkring, som är utan kostnad för dig som fastighetsägare. Produkten heter NSP Trygghetspaket.

NSP TRYGGHETSPAKET ger dig:

  • Demontering av felaktig produkt
  • Ny ersättningsprodukt
  • Montering av ersättningsprodukt
  • Försäkringsskydd för felaktig produkts åsamkande av följdskador i fastigheten – upp till 10 miljoner SEK/entreprenadobjekt.

Utöver garanti och TRYGGHETSPAKET har Skorstenshantverkarna ett utökat entreprenadansvar gentemot dig som kund som är försäkrat hos Länsförsäkringar Älvsborg. Om din skorstenshantverkare går i konkurs eller lägger ner sin rörelse, och brister i utfört entreprenadarbete visar sig under den 10 åriga reklamationsrätten (Konsumentverket) på arbete som utförts med skorstensrenovering rörande glidgjutning eller installation av skorsten/insatsrör kommer länsförsäkringsbolaget att ersätta dig för kostnader som uppstår för arbetsåtgärder.

Skorstenshantverkarna ger dig fullständiga, trygga, och unika garantier och försäkringar.

Din betalda faktura, med specificerat material, är ditt bevis för att garantierna ska gälla. Garantitider gäller från besiktningsdatum som ska ske i anslutning till utfört arbete. I händelse av reklamation ska kopia på utförd godkänd besiktning bifogas reklamationsärendet.

Vid eventuella garantiåtgärder kvarstår kvarvarande garantitid.

NSP TRYGGHETSPAKET samt utökad ansvarsförsäkring för avvecklade medlemmar är återförsäkrat hos Länsförsäkringar i Älvsborgs Län.