Förmodligen har du läckage mellan kanaler, och kanske ut genom skorstenens utsida. I ”Tätningsbranschen” talar man om två olika ”metoder” för tätning:

Laga skorsten med böjligt insatsrör

Den säkraste tätningsmetoden är att installera ett böjbart metallrör i syrafast/rostfritt stål. Röret ska var anpassat i dimension efter den eldstad du vill köpa (eller redan har). Röret monteras i hela kanalens längd, avslutas på en bottenkona som står i urfrästa murfogar i botten på kanalen en bit ovanför anslutningsröret från eldstaden. Röret isoleras samt avtäcks på toppen med ett toppfoder som skyddar röret och det ska muras en avtäckning av murbruk för täthet och vattenavrinning.

Det här innebär i praktiken att man gjort en ny kanal inuti den gamla kanalen, i ett material som är extremt tätt, som snabbt ger bra arbetstemperatur och rätt drag samt ökar brandsäkerheten i händelse av felaktig eldning med för höga temperaturer eller en skorstensbrand. Tänk också på att det är stor skillnad i kvalitet och materialtjocklek på de rör som förekommer på marknaden. Varför du bör göra ditt val med stor omsorg. (För utförligare information om skorstensreparationer – tala med din varmahembutik).

Om du anlitar varmahembutikerna för en tätning med böjbara rör får du både en materialgaranti på hela 30 år och en unik försäkringslösning i händelse av materialreklamation som leder till någon form av skador i fastigheten – värde 10 miljoner för varje fastighet. En unik lösning som inte bara ger dig nytt material om något händer utan också ombesörjer alla kringkostnader för bytet.

Laga skorsten med glidgjutning

Tätning av rökkanalen genom s.k. ”glidgjutning” är den andra vanligt förekommande metoden. Här använder man kanalens ursprungliga area och applicerar ett keramiskt bruk (keramisk tätningsmassa tål högre temperaturer än vanligt murbruk, och är anpassat efter både upphettning, avkylning och längdutvidgningen i skorstensmaterialet) på kanalens sidor genom tryck och friktion.

Tätningen upprepas flera gånger tills kanalen erhåller den täthetsklass den skall ha. Denna metod används främst där det är väsentligt för eldstadens funktion att kanalens area bibehålls. På denna typ av tätning finns inga materialgarantier, utan här får du som konsument ett skydd i form av konsumenttjänstlagen, dvs rätt att reklamera arbetet i 10 år.