Detta är helt beroende på om det är en brännbar vägg eller en icke brännbar vägg. Är det en icke brännbar vägg, så fråga din lokale sotare.

Avstånd till brännbar vägg eller byggnadsmaterial

En kamin som står i närheten av brännbart material måste stå på ett visst avstånd. Det finns inget generellt avstånd utan är beroende av hur mycket värme kaminen eller skorstenen avger. Det får inte bli mer än 85 grader på det brännbara materialet. Detta i enlighet med byggnormens regelverk. Läs mer om detta på brandskyddsföreningens hemsida.

Vill man minska avståndet till bakomliggande vägg kan man montera en brandmursplatta bakom kaminen. Med en brandmursplatta bakom kaminen kan man placera kaminen mellan 5-10 cm från väggen.