Det är lika svårt att säga vad en skorsten kostar som att säga vad en bil kostar. Varje installation är unik. En riktlinje är att du kan köpa 4 meter Grundpaket Modulex i dim 130 mm (passar de flesta braskaminer med effekt upp till 8 kW) med 30 års materialgaranti i Varmahembutikerna för 7 995 kr inkl.moms. Detta gäller en rak installation utan några sidoförskjutningar. Viktigt att påpeka att detta pris är ett väldigt förmånligt pris på en skorsten och behöver man frångå detta standard grundpaket så blir prisbilden en annan.

Modulex classic grundpaket

Vilka kostnader tillkommer vid köp och installation av skorsten?

Tänk på att takhuv eller takstoslösning tillkommer på det priset. Om man ska ha en längre skorsten, en skorsten i specialkulörer, en med sidoförskjutning, en större dimension, en väldigt hög skorsten ovan tak som kräver uppstigningsanordningar och stag eller skorstenen ute på fasaden så kommer priset att förändras, oftast till det dyrare. Tänk också på att 3 meter skorsten alltid är billigare än 8 meter skorsten.

En annan faktor som avgör priset på en skorsten är om installationen av skorstenen är enkel eller komplicerad. Det kan skilja ganska mycket i tidsåtgång beroende på hus och taktyp. Fråga en Varmahembutik i din närhet så kan de göra ett hembesök och bedöma hur mycket tid som installationen av skorstenen tar. Här hittar du närmsta Varmahembutik.