Med 30 års erfarenhet av det mesta förekommande inom muraryrket kan vi utföra en stor variation av arbetsuppgifter.

T.e.x murning i alla former, fasadmurning, grundmurning, äldre traditionell tjockputs eller nyare tunnputssystem med tillhörande färgning, murning av kakelugnar, montering av braskaminer och vedspisar, glidgjutning av skorstenskanaler, ommurning eller nyuppsättning av skorstenar, kakel och klinkerarbeten, m.m.

Nordanvinden 10
Kristinehamn 681 38
Telefon: 070-684 40 75
E-postadress: magnus@murningstjanst.se

Länk till hemsida