VI FIXAR HUSETS LUNGA

 

Skorsten

Väder och vind, hög eller låg rökgastemperatur, sättningar och kondens påverkar din skorsten negativt. Det värsta är att många skador smyger sig på, kanske en liten spricka som växer, fuktutslag på tapeten, mer sotbildning – risken för brand ökar och risken för att giftiga, dödliga gaser tränger ut i huset ökar.

Laga skorsten

Murade skorstenar kräver underhåll – precis som övriga huset, tyvärr är skorstenen en alltför bortglömd del av huset, trots sin livsviktiga funktion. Orsaken är tyvärr en övertro på att sotaren som kommer till huset håller koll på skorstenen. Ett mycket vanligt problem är att skorstenens kanaler är otäta och för att åtgärda otätheter finns det ett par olika metoder:

Skorstensrenovering med böjbart insatsrör

Den i särklass bästa metoden för att återställa täthet, skapa en bättre förbränning, en mer miljöriktig eldning och exceptionell säkerhet i sitt hus är att montera ett böjbart, flexibelt insatsrör i högkvalitativt och långlivat syrafast rostfritt stål. Finessen med röret är att det genom sin flexibilitet går att få ned i kanaler som inte är helt raka och att det är enklare än med ett styvt rör. Den oöverträffade säkerheten uppnås dels genom rörets extrema täthet, rörets släta insida, rörets styrka vid montagepåverkan och under drift - men också beroende på isolering runt röret. En säker, kostnadseffektiv, långlivad och miljövänlig renovering av rökkanaler blir slutresultatet.

—> Läs mer om att täta skorsten med insatsrör

Skorstensrenovering med glidgjutning

Glidgjutning innebär att man tätar rökkanalen på insidan med ett keramiskt bruk, en tätningsmassa, som appliceras med tryck och friktion. Kanalen får erforderlig täthet, kanalen blir slätare. Detta är en metod som är lämplig då kanalens area behöver bibehållas.

—> Läs mer om glidgjutning