Med ett böjbart insatsrör i metall, som är rätt dimensionerat, blir skorstenens utsida kallare i händelse av skorstensbrand eller felaktig användning med för höga temperaturer. Röken leds igenom röret, på rörets utsida finns isoleringsmaterial och därefter kommer tegelväggens tjocklek. Det ska mycket till innan huset skadas av en brand med en så säker konstruktion.

En annan viktig aspekt är att om huset skulle röra sig (av sättningar ex) så kommer det böjbara metallröret att fortsätta vara tätt oavsett vad som händer med rökkanalen över tid. En extra säkerhet under alla eventualiteter.