VI TÄTAR DIN SKORSTEN

 

Insatsrör i skorsten

När du anlitar Skorstenshantverkarna att installera ett insatsrör får du inte bara en tät skorsten, utan också en miljövänlig produkt som optimerar funktionen (inte minst i nya eldstäder med hypermodern och effektiv förbränning), med andra ord så brinner det bättre, bildas mindre sot och släpper ut mindre föroreningar i luften, du får en 30 årig materialgaranti utfärdad och på köpet ett försäkringsskydd som följer fastigheten som skydd mot följdskador vid en ev. reklamation på materialet. Kan det bli bättre?

Behöver vi tillägga varför denna förnämliga produkt aldrig ska kallas för ”slang”?

Hur går det till att installera ett insatsrör?

Skorstenshantverkaren gör först en bedömning av rökkanalen vid ett hembesök. Kanalen mäts upp och undersöks (ofta med hjälp av kamera) – bedömning görs avseende vilken dimension som går att få ned. Här görs också bedömningen om insatsröret kan få en negativ inverkan på funktionen – och därför ev. föreslå glidgjutning istället.

När insatsröret installeras görs ett arbetshål ovanför anslutningen till eldstaden där en anslutningsdetalj muras fast, på vilken insatsröret ska anslutas, röret dras ned genom rökkanalen, fixeras (isoleras) uppifrån med vermikulit samt förses med ett foder på toppen och avgjuts mot skorstenstoppen. Simsalabim – en ny rökkanal är konstruerad – tänkt att tåla tidens tand och skydda huset mot brand.

Nu kan du ta ut besiktningsmannen för kontroll och godkännande av installationen.

 

Glidgjutning

Glidgjutning utförs genom tryck och friktion med särskilda verktyg. Detta utförs manuellt eller med tryckluftsstyrning. Oavsett ska resultatet vara att tätheten återskapas (inte att en viss mängd massa eller en viss tjocklek på massan ska appliceras i kanalen). Man återskapar den täthet som lagstiftning kräver för att eldstaden ska få användas.

Skorstenshantverkaren gör vid ett hembesök en bedömning av kanalens skick, om den ändrar dimension på vägen ned, kanalens längd och yta, om den bjuder på osedvanliga problem som påverkar offertpriset och om metoden överhuvudtaget är lämplig och möjlig att genomföra. Be specifikt om en offert där materialkostnaden och arbetskostnaden är tydligt separerade.

 Hur går det till att glidgjuta?

Arbetet görs från skorstenstoppen, arbetshål kan behöva göras vid eldstaden för att få in glidverktyget. Först rengörs kanalen omsorgsfullt från gammalt sot, bruksrester mm och därefter appliceras massan i omgångar.

När arbetet är färdigt ska en sakkunnig person utföra besiktning för att säkerställa att kanalen uppfyller täthetsklassificering N1 (europeisk täthetsnorm för nya skorstenskanaler) – detta kräver särskild läckagemätningsutrustning.