VI TÄTAR DIN SKORSTEN

 

Insatsrör i skorsten

Det bästa sättet att renovera en läckande rökkanal, och samtidigt skapa bättre säkerhet och funktion är att installera ett böjligt insatsrör i syrafast rostfritt stål i rökkanalen. Vinsten med denna metod är flera; Rökkanalen blir tät under väldigt många år framöver, det drar bättre och det brinner bättre i eldstaden.

Dessutom är röret tätt oavsett vad som händer med själva murverket i framtiden och det har optimerade egenskaper för att ge en lång livslängd – därför kan du få upp till 30 års materialgaranti. Detta ger maximal säkerhet och kundnytta. Att kalla denna förnämliga reparationsmetod för att ”dra ner en slang” – är att sänka kvalitetsbetyget en hel del. Att montera ett böjbart insatsrör i syrafast rostfritt stål förtjänar att kallas vad det är – den funktions säkraste reparationsmetoden som finns!

Hur går det till att installera ett insatsrör?

Skorstensrenovering med ett böjligt insatsrör utförs genom att rökkanalen kontrolleras av Skorstenshantverkaren, en bedömning görs om vilken dimension som går att få ned i kanalen i förhållande till vad eldstaden behöver och vilka problem hantverkaren ser när han undersöker kanalen.

När arbetet utförs görs ett arbetshål ovanför anslutningen till eldstaden där en anslutningsdetalj till insatsröret monteras sedan dras insatsröret uppifrån och ned genom kanalen. Hålet muras igen och utrymmet mellan röret och den murade kanalen fylls med ett isolerande granulat som kallas vermikulit. Vermikuliten stabiliserar även röret i skorstenen, gör det lättare att sota och hindrar kondens från att bildas på rörets utsida.

På toppen av röret skyddas röret av syrafast rostfritt kantbeslag som skyddar röret och öppningen runt röret som muras fast emot  den befintliga skorstenskronan.  På detta sätt har man skapat en extremt tät, ny rökkanal i syrafast rostfritt stål med upp till 30 – års materialgaranti och en perfekt funktion i eldstaden. När installationen är klar – beställs en installationsbesiktning av sakkunnig besiktningsman som oftast är en skorstensfejarmästare.

 
 
 

Glidgjutning

Glidgjutning innebär att ett keramiskt bruk appliceras på den otäta kanalens väggar genom mekaniskt eller luftrycksstyrt friktionstryck. Enkelt uttryckt innebär det att rökkanalen –eller ventilationskanalen ”putsas eller slammas” och därigenom tätas fogarna. Glidgjutning är inte som många tror ett sätt att ”gjuta” en ny kanal i den befintliga – utan det man betalar för är att återställa tätheten i kanalen. Det finns inte heller något krav på att varje del av rökkanalen ska vara täckt med tätningsmassa – utan det man garanterar som montör är att återställa täthet som kanaltypen skall hålla enligt gällande bygglagstiftning.

 Hur går det till att glidgjuta?

När Skorstenshantverkaren utför hembesöket mäts kanallängden upp, och kanalen filmas för att bilda hantverkaren en uppfattning om vilka problem han står inför – som hur stor kanalen är – om den förändrar dimension, är den rak eller kröker den iväg, eller för att se hur urgröpta fogarna är och om det kanske saknas en tegelsten någonstans. Denna bedömning är viktig och en förutsättning för att kunna presentera ett korrekt pris (och i detta läge kanske också diskutera alternativ tätningsmetod).

Vid utförandet av en glidgjutning sker arbetet från skorstenstoppen och med vinschen sker glidgjutningen, men först görs kanalen omsorgsfullt ren från sot, fett, löst murbruk  och annat som sitter löst. Sedan börjar själva glidgjutningen som utförs dels tills hantverkaren bedömer att kanalen håller föreskriven täthet men också är nöjd med resultatet som då är en slätare kanal som också innebär bättre drag och mindre sotbeläggningar än den gamla kanalen.

90% av glidgjutningens slutresultat beror på hantverkarens skicklighet och yrkeserfarenhet – en skicklighet som Skorstenshantverkarna besitter. När jobbet är klart bör man filma kanalen för att studera slutresultatet innan besiktning av arbetet beställs. Besiktning efter utfört arbete ska utföras av sakkunnig (ex. skorstensfejarmästare eller tekniker) – och tätheten som ska kontrolleras efter reparation är att kanalen uppfyller Boverkets täthetsklass för murade skorstenar (N1).