Inte alldeles lätt att svara på eftersom alla hus är olika. Det finns en mängd olika saker som påverkar hur lång tid installationen tar. En antydan kommer här;

Installationstid och kostnad för installation av braskamin

Vanlig fristående kamin i ett enplanshus med skorsten rakt upp och en standard takhuv, montering av taksteg och glidskydd – installationskostnad ca 8 – 10 000:- före ROT-avdrag, och beroende på om jobbet kan göras utan några extra åtgärder som avväxling av bjälkar på vind eller i bjälklag, att inga el, ventilationsrör, vattenrör, eller avloppsrör är i vägen där skorstenen ska dras upp.

Installation av en braskamin som ansluts mot en befintlig murad skorsten kostar ca 3-6 000:- före ROT-avdrag i vilket innefattas lokalisering av rökkanal, håltagning, montering av kamin med anslutningsrör bakåt. Ett stort MEN är på plats när man ska prata montagepriser – det förekommer såväl billigare som dyrare montage beroende på omständigheter runt montaget. Behöver man ex. förstärka sitt bjälklag är det alltid en tillkommande kostnad. Måste man reparera sin rökkanal tillkommer också det.