Det finns flera orsaker till att glasen på en kamin blir svarta.

  • Vanligast är att luckan stängs för fort vid upptändning av kall kamin så att elden ”kvävs” och frigör mycket sot. Kontrollera och testa genom att låta luckan stå på glänt tills det brinner riktigt bra (ca 5-15 minuter)
  • Sur ved, dvs. ved som inte har torkat tillräckligt länge – prova genom att elda torrare ved.
  • Felaktigt dimensionerad skorstenskanal som ger dålig förbränning – måste kontrolleras genom att en undertrycksmätning görs (dragmätning).
  • Braskaminen och skorstenen är inte sotade på länge – se till att sota eller få sotat.