Ingen Skorstenshantverkare kunde hittas i Västerbottens län.