Täljsten har olika ”nyttor” – dels dämpar täljsten värmeutstrålningen. En kamin som är klädd på sidor och topp med täljsten (eller snarlika stenmaterial) ger en lindrigare/behagligare värmestrålning. Däremot väger de flesta stenbeklädnader på kaminer alldeles för lite för att göra så stor nytta. De ger en kvardröjande värmeffekt under någon eller kanske några timmar, men också helt beroende på hur tjock täljstenen är, och hur den är placerad på kaminen.

Tung täljstenskamin håller värmen längre

Husets isoleringsförmåga och naturligtvis utetemperaturen påverkar också stenens förmåga att värma. Generellt kan man säga att ju större vikt täljsten desto längre håller värmen sig kvar. Det man måste tänka på när man sätter in en tung eldstad är att golvbjälklaget kanske måste förstärkas. Tänk på att värmekurvor som säger 15 timmars avsvalningstid oftast innebär ett modernt, välisolerat hus med extremt låg energiförbrukning och testat i laboratioriemiljö – alltså gynnsammare förutsättningar än i de flesta svenska hus.

Men vill man bevara värmen en längre tid bör man välja en täljstenskamin med så mycket vikt som möjligt.