För det första så är det en fråga som det inte finns ett exakt svar på, men vi ska göra ett försök här.

Luftvärmepump

Luftvärmepumpen är som billigast ju varmare det är ute, och ger mindre besparing ju kallare det blir. Osäkerheten med el är att man som konsument inte vet om det är vind, vatten, kärnkraft eller kolkraft som driver värmepumpen. Något som talar för luftvärmepumpen är att då den väl fungerar kräver den minimalt med underhåll. En service vart annat år rekomenderas.

Pelletskamin Petra

Pelletskamin

Pelletskaminen är som bäst ju kallare det är ute. Är det riktigt svinkallt har du en hög energibesparing med pelletskaminen. Till pelletskaminen behöver du någonstans att förvara din pellets.

Något som talar för pelletskaminen är att den är extremt miljösmart i jämförelse med luftvärmepumpen

Värmepumpen förbrukar betydligt mera el, och är känsligare för kallt klimat, pelletsen är en förnyelsebar skogsråvara som bränns i ett koldioxidneutralt kretslopp.

Pelletskamin och luftvärmepump = Mycket bra kombination

Ett alternativ som många väljer är att kombinera både luftvärmepump och pelletskamin. Då får du det bästa av två världar.

Läs mer om våra pelletskaminer här