Skorsten, sotning, hitta hantverkare
Trygghet, säkerhet och hantverksskicklighet

 

 

 

 

 Skorstensrenovering genom rejält hantverk och modern teknik

Skorstenar är vårt liv – och alla Skorstenshantverkare har många års praktisk erfarenhet av att lösa olika typer av skorstensproblem, oavsett om det gäller enklare – eller större och mer komplicerade reparationer eller nybyggen av skorstenar. Vi utför skorstensreparationer eller sk skorstensrenovering med böjliga insatsrör i syrafast rostfritt stål eller traditionell  glidgjutning med keramisk skorstensmassa eller ommurning när skadorna är större, och utöver dessa vanliga problem kan du få hjälp med att installera den nya eldstaden till takskyddsanordningen, samt tips och råd om eldningsteknik.

Alla Skorstenshantverkare säljer och installerar också braskaminer, insatser, andra typer av eldstäder, mängder av tillbehör och nya skorstenar.

Hitta skorstenshantverkare

 

 

Säkra skorstenar

Självklart arbetar Skorstenshantverkarna enbart med insatsrör, skorstensmassor och skorstenar som uppfyller både europeiska och svenska krav – men framförallt använder vi produkter som många gånger är helt överlägsna andra produkter när det kommer till kvalitet, och inte minst garantierna för fastighetsägarens trygghet. Vårt höga kvalitetstänkande och säkerhetstänkande baseras på att produkterna ska hålla för nordisk eldningstradition och under lång tid.

Därför kan du med stort förtroende vända dig till någon av medlemmarna  i Skorstenshantverkarna om du behöver renovera din skorsten, köpa och installera  ny eldstad eller köpa och installera ny skorsten.

Laga skorsten

Laga skorsten, reparera skorsten, renovera rökkanalen, glidgjuta rökkanalen, slamma pipan – kärt barn har väldigt många namn och allt handlar om att renovera och återskapa en funktion som gått förlorad – och dessutom med bättre förbränning och ökad säkerhet som positiv bieffekt. Alla Skorstenshantverkare tar hand om din skorsten med stor omsorg och med ett perfekt resultat, oavsett om det gäller en enklare eller mer komplicerad åtgärd.