Garanti & trygghet

När du anlitar en medlem i SSHF får du en rad olika garantier – som går långt utöver de generella rättigheter du har som kund enligt Konsumentverket. 

Upp till 30 års materialgaranti

Våra skorstenshantverkare monterar och levererar skorstenssystem och böjbara syrafasta rostfria insatsrör med upp till 30 års materialgaranti. Kopplat till garantin på material finns även en helt unik tilläggsförsäkring. 

Försäkringsskydd upp till 10 miljoner kronor

Vårt unika försäkringsskydd – NSP trygghetspaket – ger dig upp till 10 miljoner kronor för följdskador på fastighet orsakade av felaktig produkt. Det ska tilläggas att sedan försäkringsskyddet togs fram för över 30 år sedan har ingen kund någonsin behövt ta ut den försäkringen. De produkter vi använder är med andra ord väldigt, väldigt säkra.  

Följande ingår i NSP trygghetspaket: 

  • Demontering av felaktig produkt
  • Ny ersättningsprodukt
  • Montering av ersättningsprodukt
  • Försäkringsskydd för felaktig produkts åsamkande av följdskador i fastigheten – upp till 10 miljoner SEK/entreprenadobjekt

Utökat entreprenadansvar

Förutom våra unika materialgarantier och NSP trygghetspaket har SSHF ett utökat entreprenadansvar gentemot dig som kund som är försäkrat hos Länsförsäkringar Älvsborg. I händelse av att din skorstenshantverkare går i konkurs eller lägger ner sin rörelse – och brister på utfört arbete med skorstensrenovering rörande glidgjutning eller installation av skorsten/insatsrör skulle visa sig under den 10 åriga reklamationsrätten (Konsumentverket) ­– kommer länsförsäkringsbolaget att ersätta dig för de kostnader som uppstår för åtgärdande arbete.

Din faktura fungerar som garantibevis

SSHF är ensamma i Sverige om att erbjuda dessa heltäckande garantier och unika försäkringar. NSP trygghetspaket samt utökad ansvarsförsäkring för avvecklade medlemmar är återförsäkrat hos Länsförsäkringar i Älvsborgs Län. Din betalda faktura – inklusive specificerat material – fungerar som ditt garantibevis. Garantitiderna gäller från besiktningsdatum (som ska ske i anslutning till utfört arbete). I händelse av reklamation ska kopia på utförd godkänd besiktning bifogas reklamationsärendet. Vid eventuella garantiåtgärder kvarstår fortfarande kvarvarande garantitid.